คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลในสังกัด ครั้งที่ 4/2564
          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในห้องประชุมมะขามหวาน ส่วนคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม ครั้งที่ 4/2564 โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการซักถามก่อนการประชุมชี้แจงข้อราชการเพิ่มเติมจากเอกสารที่ส่งไปให้ทางระบบออนไลน์แล้ว โดยคำถามต่างๆมีหลายประเด็น อาทิ เงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการลูกเสือ การดำเนินการด้านงบประมาณในเรื่องของการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา การฉีดวัคซีนของครู การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ การประเมินจุดเน้นที่ 6 ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามปฏิทินดำเนินงาน action plan เป็นต้น
        จากนั้นเป็นการดำเนินการตามระเบียบวาระโดยแจ้งข้อราชการจากกลุ่มงานต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามลำดับ จนเสร็จสิ้นทุกกลุ่มงาน
ในส่วนของข้อเสนอแนะได้มีผู้บริหารสถานศึกษาเสนอให้มีการประชุมทางระบบออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน แจ้งข้อราชการและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
การประชุมได้ดำเนินการต่อเนื่องไปตามระเบียบวาระการประชุม จนแล้วเสร็จในช่วงเวลา 12.00 น. จึงปิดการประชุม
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4270252293021100/

        ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ยูทูป เว็บลิงค์  https://youtu.be/I98Qq0OVOV0

        ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์
//www.tiktok.com/@pbn1tiktok123/video/6986561990638472474?lang=en&is_copy_url=0&;is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6950021683219432962&fbclid=IwAR2y0sMYmGmazXlU5U53EL_izPZtpEp2x8sKlb8xdK8ynZKHtUmYdzYzAts" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank">https://www.tiktok.com/@pbn1tiktok123/video/6986561990638472474?lang=en&is_copy_url=0&;is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6950021683219432962
       

        ติดตามคลิปข่าวและภาพได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์   https://www.instagram.com/p/CRgNYTtsaqy/?utm_medium=share_shee

ฮิต: 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน