put2
 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2562 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 17 เมษายน 2562 ครั้งที่ 16/2562 new

สำรอง1

ดูรายงานการรับฟังล่าสุด click 2
 
-----------------------------------------------------------------------------
               รับชมรายการย้อนหลังclick 2

-----------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดรับรายงานย้อนหลัง

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 17 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 16/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 15/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 3 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 14/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 13/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 20 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 12/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 13 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 11/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 3 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 10/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 9/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 8/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 7/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 6/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 30 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 5/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 4/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 16 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 3/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 9 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 2/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 2 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 1/2562

 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2561(ย้อนหลัง)  click 2

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2560(ย้อนหลัง)  click 2

 

 
ฮิต: 766

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th