650512 3

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดยกลุ่มอำนวยการ พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสำนักงาน ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook

650518 2

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 5 -11 ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านโตก ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook

650517

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจ้นทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 5 -11 ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook

650518 1

วันพุธที่  18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  ณ ห้องประชุมสีชมภู เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook

650512 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 5 -11 ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook ลิ้งค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135884019035703&id=100078423164913

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน