จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่องประกวดราคาซื้อครุัณฑ์เคสรื่อเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 206
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 80
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา , ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 84
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 91
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 99
เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕) เขียนโดย Super User 126
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 269
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 348
แสดง # 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน