650511 3

    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 พร้อมสรรหาศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135880089036096&id=100078423164913

ฮิต: 73

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน