650512 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุม เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 1/2565   ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมี

นายชาญณรงณ์ ฐานะวิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน  ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook ลิ้งค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135883005702471&id=100078423164913

ฮิต: 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน