650512 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 5 -11 ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook ลิ้งค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135884019035703&id=100078423164913

ฮิต: 68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน