650517

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจ้นทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ 5 -11 ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ฮิต: 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน